ZAGROŻENIA I RYZYKO

Zagrożenie Potencjalne źródło urazu lub choroby.
Pojęcie to obejmuje źródła, które potencjalnie mogą być przyczyną uszczerbku na zdrowiu, a także źródłem sytuacji zagrażających lub okoliczności potencjalnie mogących powodować narażenie prowadzące do urazu lub choroby.

Ryzyko jest skutkiem niepewności, jako:
– wynik odchylenia od oczekiwań − pozytywnym lub negatywnym
– niepewność zaś to stan wynikający z braku pełnej informacji na temat zdarzenia( wiedzy o nim lub jego zrozumienia, jego następstw lub prawdopodobieństwa wystąpienia)
– ryzyko jest często wyrażone jako kombinacja następstw zdarzenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia z uwzględnieniem jego zmian.